Вивчаємо самостійно

5 КЛАС (Математика)

Середа 20.01.

Тема. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

Повторити § 23 ст. 195-196.
Виконати вправи з підручника 903, 905 і додаткові завдання: 

Четвер 21.01.

Тема. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел. Мішані числа


Опрацювати § 24.
Виконати вправи 921, 926, 930, 932.

П'ятниця 22.01.

ТемаПеретворення неправильного дробу в мішане або натуральне число.

Вивчити правило перетворення неправильного дробу в мішане число на ст. 204.
Розгляньте приклади перетворення неправильного дробу в мішане число.


Виконати № 934,936, 944.


6 КЛАС (Математика)

Середа 20.01.

Тема. Додатні і від’ємні числа. Число 0


Переглянути відео "Додатні та від'ємні числа" 

та презентацію за посиланням  http://www.myshared.ru/slide/1121249/.

Опрацювати матеріали підручника § 21 на ст. 157-159. 
Виконати вправи 920, 922 (усно), 924, 926, 928, 930 (письмово).

Четвер 21.01.

Тема. Координатна пряма. Протилежні числа

Переглянути відео "Додатні та від'ємні числа. Координатна пряма" (особливу увагу приділити другій половині)

та відео "Протилежні числа" 

Опрацювати матеріал підручника § 22. 
Вивчити означення координатної прямої на ст. 163.

Виконати № 949, 951, 953, 956.


КЛАС (Інформатика)

Середа 20.01.

Тема. Табличний процесор, його призначення. 

Переглянути презентацію за посиланням  http://www.slideshare.net/kimichoks/excel-urok-01tema
Ознайомитися з матеріалами підручника § 4.1. 
Виконати урок 17 в робочому зошиті.
Виконати практичну роботу з комп'ютером ст.102-103.
Дати відповіді на запитання:

 1. Що таке табличний процесор? Які можливості він має?
 2. Що таке електронна таблиця? Із чого вона складається?
 3. Які переваги у використанні електронних таблиць порівняно з паперовими?
 4. У яких сферах людської діяльності людини зручно використовувати електронні таблиці?
 5. Які типи даних можуть міститися в клітинках електронної таблиці?
 6. Які об'єкти табличного процесора  Excel 2007 ви знаєте? Які їх властивості?
 7. Які імена за замовчуванням мають аркуші книги з електронними таблицями; з діаграмами?
 8. Із чого складається адреса клітинки? Наведіть кілька прикладів.
 9. Що таке діапазон клітинок? Як задати його адресу?
 10. Що таке табличний курсор? Який він має вигляд?


8 КЛАС (Інформатика)

Четвер 21.01.

Тема. Табличний процесор, його призначення. 

Переглянути презентацію за посиланням 
http://www.slideshare.net/kimichoks/excel-urok-01tema
Ознайомитися з матеріалами підручника § 4.1. 
Виконати практичну роботу з комп'ютером ст.102-103.
Дати відповіді на запитання:

 1. Що таке табличний процесор? Які можливості він має?
 2. Що таке електронна таблиця? Із чого вона складається?
 3. Які переваги у використанні електронних таблиць порівняно з паперовими?
 4. У яких сферах людської діяльності людини зручно використовувати електронні таблиці?
 5. Які типи даних можуть міститися в клітинках електронної таблиці?
 6. Які об'єкти табличного процесора  Excel 2007 ви знаєте? Які їх властивості?
 7. Які імена за замовчуванням мають аркуші книги з електронними таблицями; з діаграмами?
 8. Із чого складається адреса клітинки? Наведіть кілька прикладів.
 9. Що таке діапазон клітинок? Як задати його адресу?
 10. Що таке табличний курсор? Який він має вигляд?


КЛАС (Інформатика)

Четвер 21.01.


Тема. Комп'ютерні комунікації та комп'ютерні мережі

Ознайомитись з поняттями презентації http://www.slideshare.net/anja_79/ss-14152498.
Опрацювати розділ 16 підручника.
Дати відповіді на запитання:

 1. Наведіть кілька прикладів інформаційної комунікації.
 2. За допомогою яких засобів сьогодні здійснюються комп'ютерні комунікації?
 3. Яка основна відмінність між локальними та глобальними мережами?
 4. Яка основна відмінність між одноранговими та клієнт-серверними мережами?
 5. Які дані передаються мережею?
 6. Наведіть приклади поширених мережних протоколів і стандартів.

10 КЛАС (Інформатика)


Середа 21.01.

Тема. Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра. Створення нумерованих і маркованих списків.

Об’єкти текстових документів: символ, слово, речення, рядок, абзац, сторінка, таблиця, графічний об’єкт тощо.
Найменшою складовою тексту є символ, групи символів утворюють слова, зі слів складються речення, які, в свою чергу, групуються в абзаци.
Символнайменша одиниця тексту, яка позначає літеру, цифру, знак пунктуації, арифметичну операцію чи спеціальний знак.
Слово – послідовність символів, відділена від інших пробілом або знаком пунктуації і пробілом.
Реченняце послідовність слів, яка починається з великої літери та закінчується крапкою, знаком питання, знаком оклику або трьома крапками.
Абзац – послідовність символів, розташованих між двома символами кінця абзацу.


Рядок – послідовність символів, розміщених на одному горизонтальному рівні.
Редагуванняце виправлення помилок, внесення додаткових слів і речень, зміна їх розташування, вилучення зайвих фрагментів, тобто зміна змісту матеріалу.
Правила введення тексту:
·                     Робити один пробіл між словами;
·                     Розділовий знак не відривати від слова, за яким він стоїть;
·                     Після розділового знаку ставити пробіл;
·                     Після відкритих лапок або дужок зразу писати текст;
·                     Закривати лапки або дужки зразу за текстом;
·                     До і після дефісу не ставити пробіл;
·                     До і після тире ставити пробіл;
·                     Примусово не переходити на новий рядок;
·                     Слова на склади не розбивати, переноси не робити, це робиться автоматично;
·                     Не ставити символ пробіл між літерами, щоб зробити заголовок розтягнутим, для цього є спеціальні засоби;
·                     Не робити пробілами відступів від лівого краю;
·                     Не робити пустих рядків між абзацами, для цього є засоби між абзацних інтервалів;
·                     Не нумерувати списки, це робить текстовий редактор;
·                     Для створення нового абзацу натискати клавішу Enter.
 
Щоб набирати з клавіатури текст, потрібно знати призначення спеціальних клавіш:
Клавіша
Виконувані дії
Backspace
Видалення символу ліворуч від курсору
Delete
Видалення символу в позиції курсору (або праворуч від нього)
CapsLock
Режим введення великих букв. Після натискання клавіші починає світитися індикатор у правій верхній частіші клавіатури. Повторне ЇЇ натискання переводить клавіатуру в режим введення молях букв (індикатор гасне)
Ctrl, Alt
Ці клавіші натискають у комбінації з іншими, після чого призначення останніх змінюється
Enter
Перехід на новий абзац
End
Переміщення курсору в кінець рядка
Home
Переміщення курсору на початок рядка
PgDn
Перехід до наступної сторінки тексту
PgUp
Перехід до попередньої сторінки тексту
Shift
Потрібно утримувати для введення великих літер, а також символів, зображених на клавішах верхнього ряду алфавітно-цифрового блоку
Tab
Створення відступів у тексті
Для введення тексту також використовуються спеціальні сполучення клавіш, наприклад, щоб додати новий рядок (без абзацу) потрібно натиснути  Shift+Enter.
Часто виникає необхідність додати символ, якого немає на клавіатурі. Для цього потрібно скористатись командою меню Вставка → Символ і вибрати в діалоговому вікні “Символ” необхідний значок, вказавши перед тим набір символів в полі Шрифт.
За допомогою цього діалогового вікна можна також призначити сполучення клавіш будь-якому символу для введення його з клавіатури.
Щоб вводити текст з дотриманням правил набору (не робити кілька пропусків між словами, не додавати зайві абзаци тощо) потрібно відобразити недруковані символи. Для цього слугує кнопка ¶ на стандартній панелі інструментів.
Значення деяких символів:
· (точка) – пропуск між словами;
¶ – кінець абзацу;
º – нерозривний пропуск;
– перехід на новий рядок без розбиття на абзаци.
Сособи виділення об’єктів:
·                     Слово – двічі на ньому клацнути;
·                     Рядок – клацнути на вільному полі ліворуч рядка;
·                     Речення – утримуючи CTRL клацнути по реченню;
·                     Абзац – двічі клацнути на вільному полі ліворуч абзацу або тричі по самому абзацу;
·                     Документ – тричі клацнути ліворуч на вільному полі, або CTRL+A, або меню Правка → Виділити все.
Об’єкти сторінки та їх властивості
Сторінка, як об’єкт  текстового документа має свої властивості: Розмір, орієнтація, колонтитули, вирівнювання тексту, формат аркуша та ін..
Сучасні принтери дають можливість друкувати документи на папері різноманітного формату – це може бути і фотографія розміром 10×15 см, і документ А4 формату, і будь- який інший розмір, заданий вручну.
Тому перед створенням документу потрібно задати необхідні параметри сторінок: вказати розміри полів (відступи від країв аркуша з правого боку, зліва, внизу та вгорі сторінки), орієнтацію (книжкова, альбомна), розмір паперу тощо. Для цього потрібно виконати команду меню Файл → Параметри сторінки і задати необхідні характеристики у відповідних полях діалогового вікна.
Розміри сторінки – висота та ширина сторінки або стандартні розміри А4, В5 та ін..
Поля – області сторінки вздовж її країв. (верхнє, нижнє, ліве та праве поле)
Орієнтація сторінки – спосіб розміщення сторінки на площині(книжна чи альбомна).


Шаблон – відформатований певним чином документ-заготовка, який зберігається в окремому файлі й використовується як основа для створення нових документів певного типу.
Створення документа за допомогою майстра.
Формат файлу -  це спосіб організації даних у файлі.
Найпоширеніші формати файлів текстових документів:
·                     .txt – у файлі зберігаються тільки текст з розбиттям на абзаци і без форматування.
·                     .doc – у файлі зберігаються текст, рисунки, вставлені об’єкти, значення їх властивостей.
·                     .rtf — у файлі зберігаються текст, рисунки, вставлені об’єкти, значення їх властивостей. Крім того, містяться додаткові відомості про форматування об’єктів, що дозволяє опрацьовувати ці документи в різних системах опрацювання текстів різних операційних систем.
Створення нумерованих і маркерованих списків.
Особливим видом форматування абзаців є оформлення їх у вигляді списків. Списками можуть подаватися переліки об’єктів, описи порядку дій тощо.
У текстовому процесорі Word 2003 можна створювати списки трьох типів:
Маркерований, у якому кожний абзац на початку позначається деяким спеціальним символом (маркером). Приклади оформлення:

Пори року:
·         Зима
·         Весна
·         Літо
·         Осінь
Пори року:
v    Зима
v    Весна
v    Літо
v    Осінь

Нумерований, у якому на початку кожного абзацу вказується його номер. Порядковий номер абзацу в списку може задаватися числом (записаним арабськими або римськими цифрами), літерою алфавіту або числівником. Приклади оформлення:

Пори року:
1. Зима
2. Весна
3. Літо
4. Осінь
Пори року:
а) Зима
б) Весна
в) Літо
г) Осінь

Багаторівневий, у якому абзаци пронумеровані за їхньою ієрархічною структурою. Максимальна кількість вкладень елементів багаторівневого списку – 9 рівнів. Приклади оформлення(для переведення в підпункт натискаємо перед текстом Tab+Enter):
Пори року:
1.                Зима
1.1.         Грудень    
1.2.         Січень
1.3.         Лютий
2.                Весна        
2.1.         Березень   
2.2.         Квітень               
2.3.         Травень
Існує кілька способів оформлення деякого фрагмента тексту у вигляді маркованого чи нумерованого списку.
І  с п о с і б . Основний. Для початку введення списку слід розмістити курсор у потрібному місці документа і виконати Формат - Список – обираємо вид списку та вигляд маркерів чи нумерації та натискаємо ОК. У поточному місці документа з’явиться маркер або номер того виду списку.
Для вибору іншого виду маркера (зміни існуючого маркера) слід вибрати Формат - Список – обираємо вид списку та вигляд маркеру який ми хочемо змінити та натискаємо кнопку Изменить обираємо новий вигляд маркеру значком чи малюнком  та натискаємо ОК. Після цього можна вводити перший елемент списку.
Для переведення тексту у другий пункт натискаємо Enter , а в багаторівневих списках для переведення в другий пункт натискаємо Enter, а в підпункт натискаємо перед текстом Tab+Enter

І І с п о с і б . Автоматичне створення списку. Розмістивши курсор у потрібному місці документа, слід увести спеціальні умовні символи, які визначають вид бажаного списку, і натиснути клавішу Пропуск

І І І с п о с і б . Перетворення на список. Якщо деякі абзаци тексту, введеного раніше, потрібно оформити як список, то слід виділити ці абзаци і вибрати на Стрічці кнопку відповідного типу списку: Маркери , Нумерація . Для вибору іншого виду списку слід вибрати кнопку .

Якщо в будь-якому місці списку потрібно додати ще один рядок, то слід установити курсор у кінці попереднього рядка списку і натиснути клавішу Enter – буде вставлено додатковий рядок з відповідним номером чи маркером, а нумерація в усіх наступних рядках списку автоматично зміниться. Для видалення елемента списку його потрібно виділити і натиснути клавішу Delete – нумерація також автоматично зміниться.
Опрацювати матеріал підручника § 1.1, 1.2. 
Дати відповіді на запитання
 1. Як пронумерувати сторінки документа?
 2. Що таке колонтитули? ЯК їх створити?
 3. Списки яких типів можна створити в текстовому документі?
 4. Який список є багаторівневим? Як його створити?
 5. Як змінити вид маркера чи номера?
 6. Яким чином відмінити нумерацію (маркування) після закінчення введення списку?
 7. Як створити власний спосіб оформлення списків?
Виконати
Завдання 1. Запустіть програму Word 2007. Відмініть відображення горизонтальної лінійки. Згорніть Стрічку. Додайте на панель швидкого доступу кнопки Друк і Відкрити. Розмістіть цю Панель під Стрічкою. Поверніть попередні налаштування інтерфейсу вікна та Панелі швидкого доступу.
Завдання 2. Створіть новий документ і введіть перелік ваших улюблених страв у вигляді маркованого списку. Перетворіть список у нумерований. Збережіть файл з іменем Завдання 2.


11 КЛАС (Інформатика)

Четвер 21.01.

Тема. Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних (СУБД).

Опрацювати конспект за посиланням
http://zw.ciit.zp.ua/index.php/Конспект_уроку_інформатики_в_11_класі_з_теми_"Поняття_моделі_даних,_бази_даних._Поняття_й_призначення_систем_управління_базами_даних"
Переглянути презентацію за посиланням http://www.myshared.ru/slide/1175225/
Опрацювати матеріал підручника § 3.1, 3.2.
Підготуйте повідомлення за такими темами:


 1. Використання баз даних у перших українських ЕОМ.
 2. Використання баз даних у перших автоматизованих системах управління (АСУ) підприємством, розроблених Інститутом кібернетики НАН України.

Немає коментарів:

Дописати коментар